Hovenier Theo Denayere
Zandlaan 12, 2181 HS Hillegom
Telefoon: 06-51409719 / 0252-525960
E-mail: theo@theodenayere.nl

» Bezoek onze webshop

Klanten geven ons een: 9.0/10
» 21 individuele klantbeoordelingen

Bel voor een vrijblijvende afspraak
 0252-525960

Privacy Statement

Hoveniersbedrijf Theo Denayere gevestigd aan de Zandlaan 12, 2181 HS te Hillegom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.theodenayere.nl
Zandlaan 12
2181 HS Hillegom
0252-525960

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die u verstrekt aan ons doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (hr/mw)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@theodenayere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoveniersbedrijf Theo Denayere verwerkt uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen bellen, mailen of aan te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om uw betaling te verwerken, verzenden van nieuwsbrieven, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u te leveren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoveniersbedrijf Theo Denayere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Hoveniersbedrijf Theo Denayere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoveniersbedrijf Theo Denayere verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoveniersbedrijf Theo Denayere gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Theo Denayere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@theodenayere.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.